Wiadomości

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zebranie organizacyjne przed sezonem 2010 odbędzie się w środę 31 marca o godzinie 19:00 w barze „U Jacka” (róg Okuniewskiej i Ogińskiego). Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w dniach 10-11 kwietnia.
Na zebraniu rozlosowane zostaną pary na pierwszą kolejkę.

Druki list zawodników i zgody rodziców osób nie pełnoletnich można pobrać ze strony ligi z działu „linki”.

Odnośnie osób zrzeszonych obowiązują zasady identyczne jak w poprzednim sezonie.

Od pierwszej kolejki wprowadzono dodatkowe udogodnienie w postaci obecnych na każdym spotkaniu przedstawicieli ligi, pełniących funkcję podobną do arbitra technicznego. Osoby te odpowiedzialne będą od strony organizacyjnej za prowadzone rozgrywki. Będą także posiadły uprawnienia kontrolne. Przypominamy graczom o obowiązku posiadania dowodu potwierdzającego tożsamość, gdyż w związku z różnymi „sytuacjami” z roku ubiegłego, w tym sezonie będą prowadzone częstsze weryfikacje zawodników.
Przypominamy także, że udział w rozgrywkach zawodnika, który nie był zgłoszony na liście, skutkuje karą walkowera.

W związku z bardzo dużym zmniejszeniem dotacji Urzędu Miasta Sulejówek na prowadzone rozgrywki, niestety składki w tym roku wyniosą odpowiednio 300 zł I i II liga. Oraz 280 zł III liga.

Przypominamy także drużynom o konieczności zachowania porządku na obiekcie i dostosowania się do obowiązującego Regulaminu Użytkowania Obiektu. Wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, co mamy na myśli 🙂