Wiadomości

Nowy formularz, konieczność złożenia podpisów

Na stronie zamieszczony został nowy formularz zgłoszenia drużyny oraz nowy wzór zgody rodziców/opiekunów na grę niepełnoletniego w rozgrywkach MLPN. Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO na nowych wzorach!

Od tego roku każdy zawodnik MLPN zobowiązany jest do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym. W razie niezłożenia podpisu będzie on zobowiązany do jego uzupełnienia przez meczem, pod rygorem niedopuszczenia zawodnika do gry do czasu złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

Nowe formularze:
Formularz zgłoszenia drużyny – wersja 2019.2 (634 pobrania)
Zgoda rodziców/opiekunów na grę niepełnoletniego – wersja 2019.2 (785 pobrań)