Wiadomości

Ważny komunikat dotyczący zachowania niektórych zawodników

Ze względu na nieakceptowalne i niedopuszczalne zachowanie części zawodników drużyny Elo Melo oraz kibiców w czasie trwania meczu Elo Melo – Gold Dent PT organizator oraz Komisarz Ligi poucza, że wulgaryzmy i wyzwiska w kierunku innych zawodników biorących udział w naszych rozgrywkach są niedopuszczalne i jeżeli się one powtórzą to będą surowo karane. Organizator, Komisarz Ligi, Wydział Gier i Dyscypliny oraz społeczność naszej ligi nie akceptują takiego zachowania zawodników. Należy przypomnieć, że rozgrywki zostały stworzone dla przyjemności uczestników, ich rodzin i sympatyków, a nie okazywania tego typu agresji. Rodzące się w trakcie spotkania emocje nie mogą być usprawiedliwieniem dla takiego, wręcz skandalicznego zachowania.

Ze względu na wspomniane powyżej zdarzenie, Komisarz Ligi na podstawie punku 100 (wcześniej 99) regulaminu podjął decyzję o modyfikacji regulaminu MLPN o czym poinformuje w osobnym komunikacie.

Jednocześnie należy wszystkim zawodnikom przypomnieć treść regulaminu a w szczególności punkt 92 (wcześniej 91). „Jakiekolwiek akty wandalizmu lub chuligaństwa a także agresywnego lub obelżywego zachowania wobec innych bezpośrednio przed, po jak i w trakcie trwania spotkań Ligi, powodowane przez zawodników zgłoszonych na listach drużyn zgłoszonych do MLPN, karane będą zawieszeniem lub wykluczeniem danego zawodnika a w szczególnych przypadkach wykluczeniem drużyny z rozgrywek MLPN, w której zawodnik jest zgłoszony”.

Powyższy incydent nie był jednym podczas ostatniej kolejki. Tożsame ostrzeżenie kierowane jest do zawodników drużyn Legioholicy oraz Starszaki. Wyzwiska w stronę sędziego w czasie ostatniego spotkania nie będą więcej tolerowane.

Przypomnieć należy, że nasi sędziowie są amatorami, którzy zarabiają w MLPN 30 zł za mecz. Przyjeżdżają do nas i prowadzą mecze z pasji, a nie z chęci zarobku. Wiele razy pojawiały się postulaty, by do ligi zostali ściągnięci profesjonalni sędziowie. Takie zachowania wobec arbitrów bardzo utrudniają znalezienie dodatkowych osób do sędziowania spotkań.

Dobrych emocji i powodzenia w kolejnych meczach.

Organizator i Komisarz Ligi.