Zmiana regulaminu MLPN

Decyzją drużyn i Komisarza Ligi na spotkaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku zmienione zostały zapisy regulaminu MLPN. Lista zmian poniżej.

 1. Wykreślono: 5. Formalności tych należy dokonać najpóźniej na ostatnim zebraniu przed rozpoczęciem rundy rozgrywek.
  Wpisano: 5. nie zalega z opłatami z tytułu kar finansowych, 6. formalności tych dokona przed lub na spotkaniu organizacyjnym odbywającego się przed daną rundą, a w szczególnych przypadkach nie później niż przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu w rundzie.

 2. Wykreślono: Zgłoszenia, w postaci listy zawodników, należy dostarczyć na ostatnie spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem rundy MLPN. Przed rozpoczęciem nowej rundy dozwolone są wszelkie zmiany w drużynach.
  Wpisano: Zgłoszenia, w postaci listy zawodników, należy dostarczyć na ostatnie spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem rundy MLPN lub na wskazany na stronie ligi adres e-mail. Przed rozegraniem pierwszego spotkania przez daną drużynę w rundzie dozwolone są wszelkie zmiany w składzie drużyny.

 3. Dodano nowy punkt: Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie drużyny poprzez wykreślenie zawodnika i wpisanie nowego zawodnika w przypadku gdy zawodnik trwale (w okresie trwania danej rundy) nie jest w stanie grać w piłkę nożną. Wniosek o zmianę w składzie drużyny, po przedłożeniu stosownych dowodów przez uprawnionego przedstawiciela drużyny, rozpatruje bezzwłocznie Wydział Gier i Dyscypliny.

 4. Wykreślono: Drużyny obowiązane są na każdym meczu do wniesienia opłaty dla sędziego prowadzącego mecz w wysokości 15 PLN.
  Wspiano: Każda drużyna obowiązana jest na każdym meczu do wniesienia opłaty dla sędziego prowadzącego mecz w wysokości 15 PLN.

 5. Wykreślono: Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony przed rozgrywkami terminarz spotkań, podany na zebraniu organizacyjnym poprzedzającym dany sezon.
  Wpisano: Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony przed rozgrywkami terminarz spotkań, podany na zebraniu organizacyjnym poprzedzającym daną rundę i opublikowany na stronie internetowej ligi.

 6. Wykreślono: I i II liga liczą po 12 drużyn. W I i II lidze grają drużyny, które zapewniły sobie prawo do gry w poprzednim sezonie. III liga liczy 8 drużyn, które zapewniły sobie prawo gry w poprzednim sezonie, bądź nowe drużyny, jeżeli są wolne miejsca. Pierwszeństwo zgłoszeń do III ligi, mają drużyny z Sulejówka.
  Wpisano: I i II lidzie występuje po 12 drużyn. W I i II lidze grają drużyny, które zapewniły sobie prawo do gry w poprzednim sezonie. W III lidzie występuje conajmniej 6 drużyn nie więcej jednak niż 12 (w zależności od ilości zgłoszeń), które zapewniły sobie prawo gry w poprzednim sezonie, bądź nowe drużyny, jeżeli są wolne miejsca. Pierwszeństwo zgłoszeń do III ligi, mają drużyny z Sulejówka.

 7. Dodano nowy punkt: III liga może zostać powiększona w trakcie trwania sezonu o dodatkową drużynę, o ile nowa drużyna spełni wszystkie wymagania formalne zawarte w niniejszym regulaminie, jest wolne miejsce oraz jest możliwość ustalenia terminarza tak aby wszystkie mecze z udziałem nowej drużyny zostały w danym sezonie rozegrane.

 8. Dodano nowy punkt: W przypadku zgłoszenia się nowej drużyny w trakcie trwania sezonu na wolne miejsce albo w miejsce wycofanej lub usuniętej drużyny i spełnieniu przez tą drużynę wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym regulaminie, Komisarz Ligi może dopuścić tą drużynę jako sparing partnera dla obecnie grających w danej lidze drużyn. Terminy meczy nowej drużyny mogą wypełnić tylko wolne terminy, terminy po wycofanej lub po usuniętej z ligi drużynie. Wyniki meczy z udziałem tej drużyny nie będą w żaden sposób klasyfikowane. Drużyna ta ma prawo do gry w nowym sezonie w ostatniej lidze.

 9. Wykreślono: Jeżeli dwie drużyny mają taki sam kolor koszulek następuje losowanie, która z drużyn zobowiązana będzie do zmiany koloru koszulek lub do założenia znaczników.
  Wpisano: W przypadku gdy obie drużyny posiadają podobny kolor koszulek, drużyna która jest gościem w danym spotkaniu, zobowiązana jest do ich zmiany lub do założenia znaczników w innym kolorze.

 10. Dodano nowy punkt: Zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie bezpośrednio przed jak i po meczu dokument stwierdzający tożsamość zawodnika.

 11. Wykreślono: Tożsamość każdego zawodnika może zostać sprawdzona przez sędziego zawodów lub członków Wydziału Gier i Dyscypliny, także na wniosek drużyny przeciwnej. W związku z powyższym zawodnicy powinni posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość. W przypadku niemożliwości potwierdzenia tożsamości w trakcie zawodów, zawodnik obowiązany jest stawić się na najbliższe posiedzenie Wydziału Gier i Dyscypliny z dokumentem pozwalającym potwierdzić jego tożsamość.
  Wpisano: Tożsamość każdego zawodnika może zostać sprawdzona przez sędziego zawodów lub członków Wydziału Gier i Dyscypliny, także na wniosek drużyny przeciwnej. W przypadku niemożliwości potwierdzenia tożsamości w trakcie zawodów, zawodnik obowiązany jest stawić się na najbliższe posiedzenie Wydziału Gier i Dyscypliny z dokumentem pozwalającym potwierdzić jego tożsamość pod rygorem uznania iż zawodnik nie był uprawniony do gry.

 12. Wykreślono: Nieobecności sędziego wyznaczonego do prowadzenia zawodów nie powoduje odwołania meczu. W takim przypadku grające przeciwko sobie drużyny wyznaczają po jednym zawodniku ze swojej drużyny do sędziowania po jednej połowie meczu. O kolejności sędziowania decyduje losowanie. Jeżeli obydwie drużyny wyrażą zgodę zawody może sędziować inna osoba, lub cały mecz przedstawiciel jednej z drużyn. W takim przypadku żadne odwołania nie będą rozpatrywane.
  Wpisano: Nieobecności sędziego wyznaczonego do prowadzenia zawodów nie powoduje odwołania meczu. W takim przypadku grające przeciwko sobie drużyny wyznaczają po jednym zawodniku ze swojej drużyny do sędziowania po jednej połowie meczu. O kolejności sędziowania decyduje losowanie. Jeżeli obydwie drużyny wyrażą zgodę zawody może sędziować inna osoba, lub cały mecz przedstawiciel jednej z drużyn. W takim przypadku żadne odwołania w tym zakresie nie będą rozpatrywane.

 13. Wpisano: Drużyna która została ukarana czerwoną kartką po raz trzeci w sezonie, zobowiązana jest do uiszczenia kary w wysokości 100,00 PLN.
  Wpisano: Drużyna której zawodnicy zostali ukarani czerwoną kartką po raz trzeci w sezonie, zobowiązana jest do uiszczenia kary w wysokości 100,00 PLN.

 14. Wpisano: Drużyna która przegra mecz walkowerem, będzie, poza utratą 3 punktów, ukarana dodatkowo karą pieniężną w wysokości 50 PLN (w tym 30 PLN dla sędziego meczu). Drużyna oddająca trzeci mecz walkowerem zostanie usunięta z ligi. Wyniki usuniętego zespołu będą utrzymane w mocy, jeżeli drużyna rozegra przynajmniej 50% spotkań w sezonie. Dwa walkowery liczone są jako mecze rozegrane.
  Wpisano: Drużyna która przegra mecz walkowerem, będzie ukarana dodatkowo karą pieniężną w wysokości 50 PLN (w tym 15 PLN dla sędziego meczu oraz 15 PLN dla sędziego za drużynę przeciwną). Drużyna oddająca trzeci mecz walkowerem zostanie usunięta z ligi. Wyniki usuniętego zespołu będą utrzymane w mocy, jeżeli drużyna rozegra przynajmniej 50% spotkań w sezonie. Dwa walkowery liczone są jako mecze rozegrane.

 15. Dodano nowy punkt: Wyniki spotkań z udziałem drużyny, która nie rozegrała 50% spotkań w sezonie, zostaną zweryfikowane jako niebyłe. Statystyki indywidualne zawodników tej drużyny pozostają utrzymane.

 16. Dodano nowy punkt: Wyniki rozegranych spotkań z udziałem drużyny, która rozegrała rozegrała 50% spotkań w sezonie i została usunięta lub zrezygnowała z dalszej gry w lidze, pozostaną utrzymane a wyniki spotkań nierozegranych zostaną zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

 17. Dodano nowy punkt: Drużyna która została ukarana walkowerem po raz trzeci w sezonie, zobowiązana jest do uiszczenia kary w wysokości 100,00 PLN w przypadku chęci gry kolejnym sezonie w ostatniej lidze.

 18. Wykreślono: Regulamin nie może zostać zmieniony w trakcie trwania rundy, w całości jak i w części, chyba że zmianę zatwierdzą przedstawiciele wszystkich drużyn, których one dotyczą oraz Komisarz Ligi.
  Wpisano: Regulamin nie może zostać zmieniony w trakcie trwania rundy, w całości jak i w części, chyba że zmianę zatwierdzą przedstawiciele wszystkich drużyn, których one dotyczą oraz Komisarz Ligi. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę regulaminu również przy jednym głosie przeciwnym, decyzje w tym zakresie podejmuje Komisarz Ligi.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległa również numeracja postanowień regulaminu.