Wiadomości

Zmiana regulaminu

Ze względu na poważne incydenty, które miały miejsce podczas ostatniej kolejki, Komisarz Ligi informuje, że na podstawie punkt 100 (wcześniej 99) regulaminu MLPN podjął decyzję o dodaniu nowego punktu regulaminu, o następującym brzmieniu:

„91. Każda drużyna ponosi również odpowiedzialność na zachowanie swoich kibiców. W przypadku ich niestosownego zachowania w czasie trwania zawodów Wydział Gier i Dyscypliny może nałożyć na daną drużynę karę upomnienia, karę w wysokości od 50 do 100 PLN lub karę w postaci weryfikacji wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej a w szczególnych przypadkach także karę wykluczenia tej drużyny z ligi”

Zmodyfikowany regulamin obowiązuje od 12 września 2017 roku.