Wiadomości

Weryfikacja wyników spotkań 3 ligi

W związku z wycofaniem się zespołu Revolta z III ligi oraz w związku z nierozegraniem 50% meczy przez w/w zespół, wyniki spotkań rozegranych z udziałem Revolty zostały zweryfikowane jako niebyłe.